Annons

Annons

Annons

Samlokaliseringen av grundsärskolan i Skövde

Insändare
Insändare: Ta inga beslut om Skövde kommuns grundsärskolor utan ordentlig kunskap!

Kritiken mot förslaget om att samla Skövde kommuns grundsärskolor växer. Nu går personalen inom grundsärskolan på Billingskolan ut i en gemensam insändare och berättar vad de känner inför beslutet om en flytt.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Kristina Claesson

Annons

Med förtvivlan har vi följt det förslag som lagts fram av BUN att slå samman tre av kommunens grundsärskolor. Underlagen som förslaget bygger på är mycket bristfälliga då personalens, vårdnadshavarnas och elevernas synpunkter saknas. Förslaget bygger snarare på att lösa kommunens lokalfrågor än att se till barnens bästa.

En viktig aspekt är att elever, även inom grundsärskolan, läser enligt olika läroplaner. Att då samla alla elever som går i grundsärskolan på samma ställe är inte ett hållbart argument. Vi upplever även att underlagen hänvisar mycket till de elever som läser enligt ämnesområden. Därför ser vi inte att de vinster som lyfts fram kommer att gagna just vår elevgrupp som läser ämnen.

Annons

Vi som personal välkomnar förslaget med en gemensam rektor för grundsärskolan i kommunen dock motsätter vi oss bestämt en lokalflytt till Rydskolan.

Annons

Idag har vi redan ändamålsenliga lokaler, på en central enhet, för elever som läser ämnen i grundsärskolan. Vi befarar även att det lokalmässigt kommer att bli mycket trångt på Rydskolan.

Billingskolans grundsärskola har redan en välfungerande organisation där eleverna på grundsärskolan är en inkluderad del av skolan. Verksamheten kännetecknas av ett litet sammanhang där förutsättningar för trygghet och studiero finns. Detta är ett av Skövde kommuns högt uppsatta mål för skolan.

Vid en flytt hamnar verksamheten på en stor enhet, vilket kan vara ett skäl för vårdnadshavare att välja bort sitt barns rättighet till grundsärskola. Det skulle leda till stora kostnader både ekonomiskt och resursmässigt för grundskolan som då måste erbjuda samma stöd. Att som elev ha stora behov och ändå fortsätta sin skolgång på grundskolan kan leda till konsekvenser som ohälsa och utanförskap. Denna kostnad är inte mätbar, men den är ödesdiger för den enskilda individen. Grundsärskolans elever blir inte heller representerade på fler enheter i kommunen vilket är negativt för mångfalden på fler skolor. Att skapa stora institutioner är en rejäl tillbakagång.

Var finns elevperspektivet i underlaget? Eleverna eller vårdnadshavare har inte tillfrågats inför utredningen. Barnkonventionen är lag i Sverige. Artikel 3 och 12 uttrycker att vid beslut som rör barnen ska alltid barnens bästa ses över samt att barn ska bli lyssnade på. Inget av detta har beaktats i denna utredning vilket är bekymmersamt!

Annons

Annons

Beslut utan kunskap blir ödesdigra för vår elevgrupp, deras vårdnadshavare samt för framtida grundsärskolor.

Inger Kronberg Karlsson, Anne-Christine Åström, Cina Kjörling, Ulf Arvelin, Jenny Aaby-Ericsson, Lotta Kovacevic,  Emma Rydgren, Karin Almqvist, Malin Ambjörnsson, Jacob Lindroth, Lars Eklund /Personal för elever på grundsärskolan Kristallen, Billingskolan

Läs också: Föräldrar och personal upprörda: ”Det hade blivit ramaskri om man hanterat någon annan elevgrupp på det här sättet”

Läs också: Skolpolitikern överraskades av hårda föräldrakritiken: ”Det är ingen som hört av sig”

Läs också: Insändare om grundsärskolans flytt: ”Varför värnar inte S om de svagaste?”

Läs också: Förslaget: Kommunen vill samla grundsärskolan i Rydskolan

Läs också: Insändare: Politiken utnyttjar de svagaste för att spara pengar!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan