Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Högskolan i Skövde testar digitala tentor – kan vara alternativ om pandemin förvärras

Nu drar höstterminens första tentavecka igång på Högskolan i Skövde. Då kommer ett antal studenter på distanskurser att få testa digital salstentamen.

Om det fungerar väl skulle det kunna användas i en större omfattning om pandemin förvärras.

Högskolan i Skövde testar digitala tentor som i stort ska motsvara en vanlig salstenta vad gäller rättssäkerhet. Vid höstterminens första tentavecka får studenter på några kurser testa den i ett pilotprojekt.

Bild: Jan Andersson

Annons

Den 23 oktober drar första tentamensveckan för höstterminen igång, då studenterna skriver tenta på den kurs de just gått genom.

Vanligtvis samlas studenter i salar för att skriva tentan, men i år måste flera säkerhetsåtgärder tas med anledning av rådande läge. I år kommer studenterna att fördelas över fler salar än vanligt, med färre studenter i varje sal. Det gör att avståndet mellan varje sittplats kan vara större.

Annons

Annons

Dessutom släpps studenter in tidigare i salarna så inte köer och trängsel ska uppstå. Om man är sjuk ska man stanna hemma och vänta in nästa tentamenstillfälle, är uppmaningen från Högskolan i Skövde.

Några examinationer kommer också att vara digitala, inom ramen för ett pilotprojekt där högskolan tagit fram en digital tentamensform som i stort liknar en vanlig salstenta. Att erbjuda det till alla alla är inte möjligt nu, då högskolan måste kunna garantera studenters rättssäkerhet vid examinationen. Det handlar bland annat om att alla studenter ska få samma instruktioner, att garantera att det är studenten som ska skriva tentan som svarar på frågorna samt att inga andra hjälpmedel används.

Vid en vanlig salstenta finns det rutiner för detta, men för en digital tenta är det inte lika utvecklat. Därför kan den inte användas i stor skara än.

– Två av våra institutioner prövar nu modellen på några distanskurser för att se om den går att använda i större omfattning om pandemin skulle förvärras. Vi får utvärdera försöket och se om det kan vara en väg framåt, säger Elizabeth Persson, biträdande chef för avdelningen för utbildnings- och studentstöd på Högskolan, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Till toppen av sidan