Annons

Annons

Annons

Skövde

Regionen satsar på nya läkemedel mot migrän: ”Kommer underlätta för människor”

Text

Många drabbas av migrän ibland, en del drabbas ofta vilket påverkar deras liv mycket kraftigt.

Bild: TT

Annons

För personer med svår migrän har det varit svårare att få ut nyare läkemedel som Aimovig i Västra Götalandsregionen, jämfört med andra regioner. Men nu har ett beslut fattats som ska öka möjligheterna att få dessa migränläkemedel även i Västra Götalandsregionen.

Tidningen har tidigare skrivit om att det varit svårare för personer med svår migrän att få tillgång till vissa nyare läkemedel i Västra Götalandsregionen jämfört med hur det är i andra regioner. I Skaraborg har flera personer med migrän sökt vård utanför regionen för att få tillgång till nyare behandlingar mot svår migrän.

Nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen tidigare i sommar fattat ett beslut om introduktionsfinansiering av vissa nya läkemedel. Bland dessa finns Aimovig och Ajovy mot kronisk migrän.

– Det är jättebra att de kommit med. Det innebär att de kan skrivas ut av vården i större utsträckning, efter att utredning gjorts. Det kommer underlätta för de människor som nu behöver söka sig utanför regionen, de borde kunna få det i Västra Götalandsregionen, säger Gunilla Druve Jansson (C), som är ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Annons

Annons

Regionen har ett systen där en särskild grupp, Program- och prioriteringsrådet, gör en analys av nya läkemedel och föreslår sedan vilka som ska prioriteras för ordnat införande, utifrån vilken nytta läkemedlen anses göra för patienterna. Beslutet som sedan tas i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen innebär att pengar avsätts för att läkemedlen ska introduceras.

Aimovig prövades redan 2019 på samma sätt, men prioriterades då inte. Enligt analysen bedöms minskningen av antalet huvudvärksdagar som måttlig och det vetenskapliga underlaget bedöms som ”måttligt starkt”. Men det framgår också att TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ) bedömt att kostnaden för Aimovig och Ajovy är rimlig i förhållande till nyttan för en begränsad patientgrupp. Det handlar om patienter med svår migrän.

Andra mediciner ska prövas innan dessa dyrare läkemedel sätts in och effekten ska utvärderas. Det bedöms att runt 350 patienter i regionen kan använda dessa mediciner när det är fullt infört.

Förutom Ajovy och Aimovig mot kronisk migrän ska introduktionsfinansiering även ske av Kadcyla mot bröstcancer, Zejula mot äggstockscancer och Votubia mot epilepsi på grund av tuberös skleros, enligt beslutet.

Tidigare i år har det beslutats om att det ska göras en genomlysning av migrän- och övrig huvudvärksvård i regionen, för att vården ska kunna förbättras. Detta efter ett intiativ från de fem grönblå partierna som styr regionen.

En arbetsgrupp är tillsatt i våras och en återrapportering väntas till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i november-december av det tämligen omfattande uppdraget.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan