Annons

Annons

Annons

Insändare
Liberalerna: Svar till S om det fria skolvalet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vem kan bäst bestämma barnens skolval här i Skövde? Liberalerna är övertygade om att föräldrarna och eleverna, bäst kan avgöra vilken skola som eleven skall gå i.

I Skövde Nyheter fortsätter Socialdemokraterna i Skövde debatten om att vilja förändra det fria skolvalet i årskurs 7.

Man vill istället att varje skola s.k. upptagningsområde skall styra elevens placering och hänvisar till att vissa föräldrars/elevers missnöje med skolvalet aldrig skulle uppstå samt att skolresultatet skulle bli bättre.

Upptagningsområde strider mot nu gällande regler om skolval och de få kommuner som gjort detta har tagit tillbaka det fria skolvalet.

Vi tror att det är helt fel väg att gå om man vill förbättra skolresultatet.

Annons

De finns ingen ensidig forskning som stöder att resultatet blir bättre med enbart s.k. upptagningsområden.

Annons

Det största problemet med segregationen är boendesegregationen, och vi är övertygade att en del i att förbättra den faktiskt är det fria skolvalet.

Man vet idag och historiskt att skolresultaten i samma årskurs kan skilja mycket mellan klasserna inom samma skola. Elevsammansättning, kamrateffekten, personalens kompetens m.m. och resultaten beror inte enbart på socioekonomiska aspekter.

För Liberalerna har klassresan alltid börjat i klassrummet och för oss gäller alltid skolan först.

Vid vårt Landsmöte i Västerås beslutade vi om bland annat 73 olika förslag för att förbättra skolan.

Det bästa sättet att förbättra skolan för oss Liberaler är bland annat att:

- Satsa på fler utbildningsplatser och behöriga lärare, införande av lärarassistenter, tydliga ordningsregler, mobilfria klassrum samt förstatliga skolan.

- När var tredje elev går ut årskurs 9 utan fullständiga betyg så bero detta inte på det fria skolvalet utan på ett samlat helhetsgrepp.

I Skövde kommun har skolresultatet som har det fria skolvalet nu stigit 5 år i rad. Detta tack vare mycket kunnig och engagerad personal.

Skolan arbetar ständigt med att förbättra och utveckla resultaten, nu senast i samverkan med Karlstads Universitet och ”Samverkan bästa skola”.

Valfriheten är en grundpelare för det liberala samhället och vi i Liberalerna kommer aldrig bidra till eller låta Socialdemokraterna montera ner valfriheten inom skolan.

Liberalerna är övertygade om att föräldrarna och eleverna, bäst kan avgöra vilken skola som eleven skall gå i.

Johan Ekström (Liberalerna), Ledamot i Barn och utbildningsnämnden

Marie-Louise Fahlström (Liberalerna), Ersättare i Barn och utbildningsnämnden

Petter Fahlström, Vice ordförande för Liberalerna i Skövde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan