Annons

Annons

Annons

Skövde

Skövde förbättrade sig i nöjd kund-index

Företagen i Skövde är nöjda med kommunen. Åtminstone att döma av den mätning avseende kundnöjdhet, som Sveriges kommuner och regioner gjorde under 2019.

Löpande Insikt är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet bygger enligt ett pressmeddelande från kommunen, på en enkät som skickades ut till företag som haft ärenden hos Skövde kommun inom ett eller flera av dessa områden under 2019.

I den senaste mätningen får Skövde ett högt NKI på 75 bland företag. Det är en förbättring med två enheter från 2018 års mätning. I rankingen mellan Sveriges kommuner hamnar Skövde på plats 69, en förbättring med 14 enheter från föregående år.

Annons

Annons

Myndighetsområdena miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll i Skövde kommun har förbättrats ytterligare jämfört med tidigare år.

– Det är positivt att vi ser en gynnsam utveckling av NKI för Skövde kommun även om resultaten varierar mellan åren. Vi har under en lång tid fokuserat på att skapa en effektiv tillsyn där en central del är en hög tillgänglighet, ett gott bemötande samt att skapa en dialog med företagen.

– Vi försöker också ha en effektiv organisation där företagen får en snabb hantering av sitt ärende oavsett om det är en enkel fråga eller ett mer komplicerat ärende, säger Pelle Holmström, förbundschef Miljösamverkan östra Skaraborg i pressmeddelandet.

Ändrade arbetssätt

Däremot tappar bygglov och markupplåtelse i förhållande till 2018 års resultat.

– Lagstiftningen förändrades inför 2019 vilket gjorde att vi ändrade en hel del i vårt arbetssätt, vilket kan vara bidragande. Att vi har ett näringsliv som utvecklas är viktigt för oss och vi kommer att analysera resultaten för att kunna ta ut en ny riktning i vårt arbete, säger Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun.

Näringslivsenheten på Skövde kommun arbetar för ett förbättrat företagsklimat i Skövde. En viktig del i hur företag upplever klimatet är myndighetsutövningen.

Annons

– Jag är väldigt glad att Skövde fick ett högt resultat i Löpande Insikt även i år och visar en förbättring av nöjd kundindex. Den här undersökningen är ett av underlagen vi har med oss i kommunens arbete med förbättrat företagsklimat och ger en riktning för vad vi behöver fokusera lite extra på framöver.

– Vi har en handlingsplan som löpande uppdateras med nya åtgärder som svarar mot synpunkter från företagsbesök och analyser av den här typen av mätningar, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan