Annons

Annons

Annons

Undersökning återupptas i mordärende

Text

En överåklagare vid Utvecklingscentrum har beslutat att återuppta en förundersökning om mord när det gäller Stefans dödsfall i Skövde.

Fallet skrevs av som en hjärtinfarkt, men Stefans barn fick stöd av flera experter som menar att det fanns många tecken som tydde på förgiftning. Nu återupptas utredningen.

64-årige Stefan inkom till Skaraborgs sjukhus den 27 augusti 2018. Han avled kort tid därefter. Den rättsmedicinska undersökningen fastslog att dödsorsaken var sjukdom och att ingenting framkommit som talade för att döden orsakats av annan person. Polismyndigheten la därför ned förundersökningen.

Annons

Annons

De efterlevande begärde att en åklagare skulle pröva nedläggningsbeslutet. Åklagaren delade vid sin prövning Polismyndighetens beslut. Förundersökningen återupptogs därför inte. De efterlevande var missnöjda med detta och begärde överprövning av beslutet. Ärendet överlämnades därför till Utvecklingscentrum.

Undersökningen återupptas

Överåklagare Mikael Björk har nu gått genom ärendet och beslutat att återuppta förundersökningen.

– Det har i ärendet framkommit nya relevanta uppgifter som det finns anledning att låta Rättsmedicinalverket yttra sig över. Jag har därför beslutat att återuppta förundersökningen för att inhämta ett sådant yttrande, säger Mikael Björk.

Sekretess

Den fortsatta förundersökningen kommer att ledas av Mikael Björk. Han kan på grund av förundersökningssekretess inte närmare redogöra för vilka de nya uppgifterna är eller svara på frågor om vad det är som Rättsmedicinalverket ska yttra sig över.

– När yttrandet har inkommit kommer jag att ta ställning till behovet av eventuellt ytterligare kompletterande utredningsåtgärder, säger Mikael Björk.

Syskonen avslutade sin överklagan med följande mening;

”Vi kan inte få en älskad pappa och morfar åter men som medborgare måste vi kunna lita på att brottsbekämpande myndigheter fullföljer sina åtaganden”.

Texten kommer att uppdateras

LÄS: Stefans barn vill ha svar på varför Stefan dog

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan