Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare: Oppositionen i BUN: ”Vi vill värna delaktighet och demokrati”

Replik till Anna Ljungberg (M):s insändare: ”Vi vill effektivisera arbetet”, (SN 24/10).

Robert Ciabatti (S) och övriga oppositionen ser med oro på Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anna Ljungbergs (M) konstaterande att ”Alliansens avsikt är att effektivisera arbetet i BUN:s arbetsutskott och nämnd”.

Anna Ljungberg, tf. ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver: ”Alliansens avsikt är att effektivisera arbetet i BUN:s arbetsutskott och nämnd”.

Annons

Oppositionen vill också se ett effektivt användande av våra gemensamma resurser, men vill samtidigt värna delaktighet och demokrati.

Vi vet ännu inte den fulla innebörden i citatet, men vi i opposition ser med oro på det! Några konkreta exempel:

1. Vissa beslut ska framöver fattas av endast ordförande i nämnden

Det tycker vi är problematiskt, främst för att det minskar det demokratiska inflytandet och det därför i högsta grad är ett politiskt beslut. De sparade kostnader som det medför är i sammanhanget små. Anna skriver i sin replik att: ”detta förfarande används i andra kommuner”, men i flertalet kommuner fattar nämnd eller Arbetsutskott beslut om avstängning av elev på gymnasiet upp till två veckor.

Annons

2. Försämra förutsättningar för förtroendevalda

Barn- och utbildningsnämnden samlas idag en gång i månaden för nämnd en heldag, där fattas beslut för en verksamhet som omsätter 1,2 miljarder. Dessa beslut påverkar tusentals anställda och elever. Ordföranden har indikerat att hon vill ha halvdagsnämnder framöver. Det medför tveklöst vissa ekonomiska besparingar men på bekostnad av mindre insatta och informerade ledamöter.

3. Vissa frågor förbjuds

Ordföranden har också i effektiviseringsivern sagt att: ”vissa frågor inte är välkomna på nämnden”.

Det innebär att ledamöter som inte har ”rätt” frågor ska vara tysta. Det hämmar tveklöst diskussionen och riskerar att leda till sämre beslut.

Alla nämnda exempel leder till ökad centralisering och maktkoncentration och minskad delaktighet och demokrati. Det tror vi i oppositionen (S, V och MP) inte är rätt väg framåt. Vi tror på politik, delaktighet och demokrati!

Annons

Vad tror Anna Ljungberg och Moderaterna på? För 100 år sedan genomfördes de första valen med allmän och lika rösträtt. Moderaterna röstade 1918 mot detta! Hur ser Moderaterna på demokrati idag? Hur vill de att framtidens demokrati ska se ut?

Pia Lahger (S)

Carlos Bobadilla (V)

Emelie Wärn (S)

Mikael Karlsson (S)

Anita Andersson (S)

Joakim Nord (S)

Per Johansson (S)

Johan Örnemar (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan