Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Kommunen har inte tagit någon risk

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunen visste vem den hade att göra med när avtalet med Billingehus ägare skrevs och därför lagt stor vikt vid formuleringen av det. Det innebär att kommunen inte tagit någon risk i affären, det skriver kommunalrådet Katarina Jonsson och fullmäktigeledamot Anders G Johansson.

Oppositionsrådet Johan Ask (S) och gruppledarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet anklagar oss och Alliansen för löftessvek beträffande Billingen.

Det är ledningen för First Hotel som sviker genom att inte fullfölja den del av avtalet som åvilar bolaget. Vi beklagar givetvis detta. Med detta begränsas möjligheten att utveckla ett attraktivt friluftsområde för Skövdeborna och en stark destination för besöksnäringen. Detta hade varit värdefullt både för framväxten av flera jobb, den ekonomiska tillväxten och inte minst ur ett folkhälsoperspektiv.

Annons

LÄS MER: Verkligheten om Billingehus har kommit i kapp

Annons

Vi såg dock redan i det tidiga arbetet med att formulera avtalen det som ett inte omöjligt scenario att den andra avtalsparten skulle kunna komma att få problem med att uppfylla sin del av avtalet. Vi var väl medvetna om hotellets ägare skulle kunna få svårigheter med att ordna finansieringen för att bygga till fler hotellrum och för att uppföra en kongressanläggning. Vi känner vår avtalspart. Vi visste att vi hade och har att göra med ett företag som under 20 år inte lagt ned många kronor på att underhålla hotellet, men vi tyckte det var värt ett försök att åstadkomma utveckling på vårt berg, istället för att passivt se det omvandlas till ett gigantiskt flyktingboende.

Kommunen lade därför mycket stor vikt och omsorg vid formuleringen av avtalen. Där framgår det tydligt att hotellägaren, för att kommunens betalning för mark och byggnader ska falla ut, ska uppföra en kongressanläggning utifrån överenskomna intentioner. Om hotellägaren inte gör detta utfaller ingen betalning för köpet som genomfördes 2016 (Blå hallen, badet och 30.000 kvadratmeter mark). En rättsprocess kan möjligen fördröja men inte ändra på det. Avtalen är robusta och oantastliga. Skövde kommun har inte tagit någon ekonomisk risk i sin relation med First Hotel. Viktigt att notera; till dags dato har inte en enda krona betalats till First Hotel!

Vänsteroppositionens hållning i Billingefrågan har varierat både över tid och mellan partier. Det som förenade dem var att de alla var positiva till att Billingehus skulle hyras ut till Migrationsverket. Socialdemokraterna budgeterade sedan 200 miljoner kr för investeringar på berget, men presterade aldrig någon plan eller sammanhållen idé för hur dessa skattemedel skulle användas. Det har de fortfarande inte har gjort. Deras prioritet har istället över tid varit att säga nej till Alliansens förslag. Det är ett föga konstruktivt förhållningssätt. Vi förstår dock lockelsen för den politiska oppositionen att vara just i opposition och särskilt när ett val rycker närmre.

Annons

Annons

Nu är det dock tre år till nästa val. Vi uppskattar att Skövdes politiska partier har samlat sig för att gemensamt söka lösningar för hur den aktuella situationen ska hanteras. Vi hoppas också att vi nu kan föra förutsättningslösa samtal för att finna kreativa och ansvarsfulla vägar för att på sikt fortsätta utveckla Billingen på ett sätt som gagnar invånare, besökare och företag i Skövde.

Katarina Jonsson (M),

kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Anders G Johansson (M),

ledamot i kommunfullmäktige, Skövde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan