Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Vi ger oss inte - grundfinansieringen måste öka

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges länsmuseer har under många år försökt uppmärksamma staten på att många länsmuseer befinner sig i ett mycket allvarsamt ekonomiskt läge. Runt omkring i Sverige sker årliga personalneddragningar och flera museer tvingas till bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader. Den svaga grundfinansieringen leder också till färre utställningar och pedagogiska program riktade till barn.

Västergötlands museum.

Sveriges länsmuseer har under många år försökt uppmärksamma staten på att många länsmuseer befinner sig i ett mycket allvarsamt ekonomiskt läge. Runt omkring i Sverige sker årliga personalneddragningar och flera museer tvingas till bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader. Den svaga grundfinansieringen leder också till färre utställningar och pedagogiska program riktade till barn.

När statsbudgeten presenterades fanns det stora förväntningar. Vi hade hoppats på ett trendbrott med höjda och värdesäkrade uppräkningar eftersom både S, MP, C och L i olika sammanhang hade talat om behoven av höjda anslag till den så kallade kultursamverkansmodellen. Tyvärr tvingades vi konstatera att staten fortsatte att snåla med uppräkningen till den regionala kulturverksamheten, vilket leder till att länsmuseernas budgetar fortsätter att urholkas.

Annons

Annons

De få satsningar som regeringen föreslår gynnar verksamheter i Stockholm. Detta känns märkligt med tanke på att regeringen i övrigt ofta betonar att hela landet ska leva och utvecklas. Länsmuseerna saknar en aktiv kulturpolitik för hela landet.

Länsmuseernas samarbetsråd kommer inte att ge sig. Nu kavlar vi upp ärmarna och ser fram emot att träffa kulturminister Amanda Lind den 25 november för fortsatta samtal. Vi kommer då framföra hur angeläget det är att staten arbetar fram en tydlig strategi för de regionala museerna. Samarbetsrådet föreslår att regeringen bör ge Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att analysera länsmuseernas situation och framtidsutsikter. Ur ett regionalpolitiskt perspektiv är det även rimligt att alla landets länsmuseer ges ett ekonomiskt stöd för att på samma sätt som de statliga museerna införa fri entré eller på annat sätt arbeta för att nå grupper som sällan eller aldrig går på museer. Länsmuseerna har unika förutsättningar att nå hela befolkningen och därmed tillgängliggöra kunskaper och kulturarv i hela landet.

I tider av ökad intolerans, fake news och mediebrus krävs det att Sverige har länsmuseer som har möjlighet att vara engagerade och närvarande i hela landet. Länsmuseerna är tillsammans Sveriges största museum. Vi har stora framtidsmöjligheter och en potential att bli Sveriges mest spännande arena för kultur- och samhällsfrågor. Som vi ser oss själva är länsmuseerna en samhällsresurs som verkligen bidrar till fördjupad kunskap och ett öppet och demokratiskt samtal, men att vi skulle vilja och kunna bidra så mycket mer. Varje krona som satsas på länsmuseerna är en investerad krona på fördjupad förståelse om vår kulturhistoria och på allmänna platser som är tillgängliga för alla.

Jonas Hellberg

Ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan