Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Skyfall orsakade skador på Kavelbroskolan – kostar minst en halv miljon för att reparera

Text: 

Söndagens skyfall över Skövde ledde till att delar av Kavelbroskolan svämmades över. Omfattningen på skadorna är i nuläget oklart.

– I sämsta fall måste vi byta mattor i en del av lokalerna, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.

Ingemar Linusson.

Söndagens åskväder över Skövde orsakade översvämning i delar av Kavelbrogymnasiets lokaler. Dagvattenledningen som går förbi och rundar gymnasieskolan och som fångar upp stora delar av vattnet som faller på områdena kring Volvo och Östermalm, klarade inte av att ta hand om allt vatten. Därför svämmade det över.

Räddas det som räddas kan. Saneringsfirman var snabbt på plats och fick bort vattnet.

Annons

– Det stod en halv meter vatten utanför skolan mot fasaden och cirka fem, sex centimeter inne i 400 - 500 kvadratmeter av lokalerna, säger Ingemar Linusson.

Annons

Saneringsarbetet startade omgående. Idag måndag har uttorkning, utflyttning av material och inventarier och reparationsarbete av skadade väggar och golvytor inletts.

– Saneringsbolaget var föredömligt snabbt på plats och vid halv tolv på natten till måndagen fanns inget vatten kvar i lokalerna.

De lokaler som drabbats är administrationens lokaler, elevhälsans kontor, entréhall och matsal. Exakt hur omfattande skadorna är vet man först nästa måndag. Klart är dock att kostnaderna för skadorna uppgår till minst försäkringens självrisk som är en halv miljon kronor. Därför har försäkringsbolaget kopplats in.

De skador som har uppkommit kommer inte att vara fullt lösta till skolstart. Sektor service och sektor barn och utbildning arbetar tillsammans för att lösa både akuta och långsiktiga frågor. Verksamheten på Kavelbrogymnasiet kommer påverkas i liten utsträckning om skadornas omfattning endast berör väggar. Om skadorna även påverkat mattor och golvytor kommer verksamheten påverkas mer.

– Vi avvaktar fram till nästa måndag för att se hur mycket av golvmattorna vi behöver byta. Det behöver torka under några dagar innan vi kan mäta hur fuktigt det är. Där det är fuktigt måste dessa ytor bort. I bästa fall måste vi skära bort 20 centimeter utmed väggarna och då påverkas inte verksamheterna. I sämsta fall måste vi riva ut hela rum och då måste verksamheter flytta.

Annons

Annons

Inga klassrum är skadade. Det som kan komma att påverka eleverna är matsalen.

– I sämsta fall måste hela mattan bytas. Då får vi lösa det provisoriskt, antingen genom att byta en tredjedel i taget eller så får eleverna äta i Eriksdalsskolans gymnastiksal som står tom efter att nya Kavelbrohallen blivit klar. Det går att lösa om vi hamnar där, säger Ingemar Linusson.

Besked kring detta kommer alltså om cirka en vecka, då det kommer tas prover på mattor. Kortsiktigt evakueras administrations- och elevhälsodelen till annan närliggande lokal.

Annons

Annons

Till toppen av sidan