Annons

Annons

Annons

Skövde

Socialdemokraternas skuggbudget – en skattehöjning ses som oundviklig

Text

På fredagen presenterade Socialdemokraterna sin skuggbudget.

– Om fullmäktige lyssnat på oss redan förra året så hade vi haft en budget i balans. Nu blev det inte så och då är en skattehöjning oundviklig, säger oppositionsrådet Johan Ask.

Oppositionsrådet Johan Ask och Maria Hjärtqvist, partiets gruppledare i Skövde, presenterade Socialdemokraternas skuggbudget.

Istället menar Socialdemokraterna att problemen sköts på framtiden med ett ännu större ekonomiskt hål att fylla som följd.

Därför föreslår man en skattehöjning med 89 öre.

– Men det kommer inte att räcka. Det är stopp nu. Vi går från att ha haft stora överskott till att vi måste höja skatten och det kommer ändå inte att räcka, säger Maria Hjärtqvist, partiets gruppledare i Skövde.

Den föreslagna höjningen på 89 öre är samma belopp som partiet gick ut med inför valet 2018.

– Alliansen borde ha tagit sitt ansvar redan förra året, säger Johan Ask.

Annons

Enligt Socialdemokraterna finns det nu ett mycket begränsat utrymme för reformer, trots den föreslagna skattehöjningen och sparåtgärder.

Annons

– Det kommer vara nödvändigt att prioritera hårt bland investeringar och ramhöjande åtgärder som föreslås från verksamhet och från politiskt håll. Vi måste också ta höjd för den ökade belåningen för att få en ordentlig soliditet, säger Johan Ask.

Den nu gällande budgeten förutser ett underskott för 2020 på 36 miljoner kronor och 102 miljoner för 2021, då kommunens låneskuld också förväntas ha ökat till tre miljarder kronor.

– Därtill har vi utmaningen med att det föds allt fler samtidigt som vi får en ökad andel äldre.

Läs mer: Alliansens budgetförslag

Alliansens budgetförslag skulle ge ett överskott på 100 miljoner kronor för 2020 med en skattehöjning på 75 öre. Socialdemokraternas förslag skulle landa på motsvarande 118 miljoner med en skattehöjning på 89 öre.

– Vi har inte angett någon höjning av taxor och avgifter eftersom vi inte sett någon kalkyl på det ännu. Vi tycker inte att man ska sätta någon siffra på det innan man vet den faktiska kostnaden, säger Johan Ask.

S föreslår att man ser över kommunens omkostnader vad gäller personal och fastigheter.

– Vi behöver få en annan helhetssyn på personalbiten, hur vi använder vår personal. Med en större flexibilitet hos de anställda, framför allt inom vård och omsorg, skulle vi få en jämnare arbetsbelastning. Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Maria Hjärtqvist.

Annons

Annons

Man tycker också att kommunen borde utreda för- och nackdelar med en bolagisering av alla kommunens fastigheter.

– Vi borde se över de resurser som finns. Vi har exempelvis skolor som står tomma kvällstid. Samtidigt som vi har föreningar som skriker efter någonstans att vara.

Annat som S anser att kommunen borde ta tag i är att få ner personalomsättningen, som enligt Johan Ask ligger på lite drygt 14 procent, vilket är för högt.

– En annan utmaning är att få ner antalet sjukskrivningar. Vi lägger 6 miljoner per månad på timvikarier för att täcka upp för dem som är sjuka.

Trots den föreslagna skattehöjningen och en rad åtgärder så tror S att det kommer krävas mycket mer för att klara ekonomin.

– Vi kommer behöva se över våra arbetssätt, vi kommer inte lösa det annars.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan