Annons

Annons

Annons

Skövde

Här är platsen i Skövde där flest känner rädsla för att bli utsatt för brott

Text

Det passerar mycket narkotika genom Skövde resecentrum.

Ungdomarna exponeras där i större utsträckning för droger än på många andra platser i kommunen.

Nu har Brottsförebyggande rådet gjort en trygghetsvandring med bland andra polisen, kommunen och grannsamverkan.

Brottsförebyggande rådet studerade utsatta platser i Skövde centrum, där oron är som störst för att drabbas av kriminalitet.

En av de mest utsatta platserna är Skövde resecentrum, där det bland annat pågår en omfattande narkotikaförsäljning. Brå konstaterade att omgivningarna erbjuder många platser där man kan agera dolt.

– Vi såg ingen narkotikaförsäljning, men det finns många platser i det området där man kan agera dolt, säger Brå-ordföranden Ulla-Britt Hagström.

Brottsförebyggande Rådets första samling under mandatperioden valde att satsa på vandring i centrum. Enligt Trygghetsundersökningen är det där oron bland invånarna är störst. Undersökningen visar på att man är något mer orolig för att bli hotad, överfallen, rånad, antastad eller våldtagen i området än vad man är i exempelvis Ryd och Skultorp.

Annons

Annons

Många passerar

Resecentrum är en utsatt plats, inte minst eftersom många passerar där och det är också ett nav för resande.

– Många ungdomar dras givetvis dit, konstaterar Ulla-Britt Hagström.

Även polisen agerar regelbundet i området.

– Vi har givetvis metoder för att försöka göra lokalen en en trygg plats, säger polisens Oscar Svantesson, som deltog i trygghetsvandringen.

Mycket klotter

Problem med nedskräpning, skadegörelse och klotter är störst i centrum och Ryd. Tryggast känner man sig i Skultorp, men där påvisar de boende en oro för inbrott.

– Just det stora antalet platser med klotter var något vi noterade, konstaterar Ulla-Britt Hagström.

– Vi såg en del trasiga lampor, men noterade också många bra saker, inflikar Oscar Svantesson.

Trygga miljöer

Prioriterade områden och handlingsplan för rådet är:

• Trygga och säkra miljöer

• Ungdomar och elevers trygghet

• Drogfria skolor

• Införa Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i kommunen och med samverkanspartners.

• Lägre brottsstatistik

Flera orsaker bidrar till att brottsanmälningar i Skövde i dagsläget går ned. En orsak är samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningsliv. En annan är grannsamverkan med cirka 100 olika grupper igång. Utbildade väktare verkar på flera platser. Rådets förhoppning är att med stöd av föreningslivet få igång flera vandringar med vuxna.

Annons

Två vandringar

Brottsförebyggande Rådet vandrade under kvällen i två grupper i själva centrum och i Boulognerskogen. Största orosmomentet som båda grupperna upplevde var skadegörelse och det tilltagande klottret.

Tillsammans med extra ungdomssatsning mot narkotika och andra droger i skolan kommer insatser att göras för att få hejd på klottret. Andra tankar handlade om att lysa upp mörka platser som tilldrar sig brott samt cykelstråk som behöver åtgärdas. Här nämndes särskilt olycksrisk i cykeltunneln från Garpaparken, där cyklister från fem olika håll möts i tunneln.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan