Annons

Annons

Annons

Förändrat föräldraskap skapar nya behov

Text

Dagens föräldraskap kräver nytänk hos skolan, barnomsorgen, socialtjänsten och barn- och ungdomshälsovården.

– Föräldrar är engagerade och otroligt viktiga för sina barns hälsa. Den skyddsfaktorn försöker vi stärka och stötta genom föräldraskapsstöd, säger Malin Gustafsson, folkhälsostrateg i Tidaholm.

När barnen är små finns ett tydligare nätverk för stöd runt föräldrarna, jämfört med när barnen blir större.Foto: Isabell Höjman / TT / kod 11711

Genom att lyssna på varandras erfarenheter kan flera olika professioner lära av varandra när det gäller föräldrastöd. Temadagens arrangörsgrupp ser fram emot att mötas igen till våren. Från vänster syns Ylva Fredén Engvall, Länsstyrelsen Västra Götaland, Susanne Sandgren, Skaraborgs kommunalförbund/Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Malin Gustafsson, folkhälsostrateg, Pia Gustavsson, folkhälsostrateg, Ann Norling Gustafsson, folkhälsostrateg, Jessica Ek, Skaraborgs kommunalförbund.

– Vi lever ju i en helt annan kontext nu. Det är mycket som har hänt de senaste tio åren, säger Jessica Ek, utvecklingsledare för barn och unga i Skaraborgs kommunalförbund.

Det handlar om saker som teknisk utveckling, men också om förändrade värderingar, både hos föräldrar och hos andra vuxna som står barnen nära.

Annons

– Föräldrarna i dag kan vara lite osäkra, säger Jessica Ek. Då söker de på nätet och får kanske hundra olika svar. När man söker så brett kan man bli orolig.

Annons

Detta var en av många frågor som togs upp under en temadag kring föräldraskap, som samarrangerades i Gothia Science Park av Skaraborgsenheten avdelningen Folkhälsa i Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Vårdsamverkan Skaraborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Dagen var till för anställda inom kommunerna och regionen, som alla träffar barn och föräldrar i sitt arbete.

Under barnets första år finns en väl utbyggd apparat för rådgivning och stöttning av föräldrar och föräldrarna är medvetna om var de kan söka stöd. Något som framkom under dagen var att många föräldrar skulle vilja ha mer stöd från samhällets instanser när barnen har blivit äldre, inte minst i tonåren.

Detta har Malin Gustafsson, folkhälsostrateg i Tidaholm, märkt. I Tidaholm har man kartlagt arbetet med föräldraskapsstöd hos de instanser som möter barnen.

– Vi kom fram till att vi har som mest täckande stöd i de yngre åldrarna. En fortsatt utmaning är att jobba med hela linjen, säger Malin Gustafsson. Föräldrar är engagerade och otroligt viktiga för sina barns hälsa. Den skyddsfaktorn försöker vi stärka och stötta genom föräldraskapsstöd

Samtidigt som ny teknik kan vara en utmaning i föräldraskapet erbjuder den möjligheter. Föräldrastöd behöver ju inte innebära att man träffar någon personligen, utan kan handla om att man söker information på en hemsida som exempelvis regionen ligger bakom. 1177:s avdelning om barns olika utvecklingsstadier är ett exempel på detta.

Annons

–Samhället ska erbjuda alla möjligheten att söka stöd, säger Ann Norling Gustafsson, folkhälsostrateg i Karlsborg.

Barnperspektivet, nya familjekonstellationer och regeringens nya nationella strategi för stöd i föräldraskapet var andra frågor som togs upp under dagen. Till våren ordnas en ny temadag, som blir en sorts uppföljning.

Fotnot: Folkhälsostrategerna är anställda av Västra Götalandsregionen och har sina tjänster i olika kommuner.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan