Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Stora konsekvenser för annan skola när Varola stänger

Text

Tidningen har läst underlaget som låg till grund för beslutet att lägga ner Varola skola.

Där skissas även på vad det skulle få för betydelse för skolan som får ta emot de 36 eleverna. Det skulle kunna innebära större klasser.

Inför beslutet hämtade barn- och utbildningsnämnden in information från många olika håll.

Rektor Caroline Frisell Ivarsen.

– Som rektor för båda skolorna blev jag också tillfrågad, säger rektor Caroline Frisell Ivarsen.

Hon tycker personligen det var bra att både föräldrar och skolorna fick lite mer tid på sig att komma fram till en så bra lösning som det går för alla parter. Skolan får leva kvar ytterligare en termin.

Annons

– Med det fria skolvalet är det för tidigt att säga hur många elever som faktiskt kommer till Svärtagårdsskolan. Det vi vunnit är att vi slipper fatta några förhastade beslut, säger Caroline Frisell Ivarsen.

Annons

Först senare i vår har hon ett facit på antalet elever, när skolvalsprocessen är klar.

Tidsfristen ger också Svärtagårdsskolan tid att se över sin organisation och ifall man måste göra några förändringar.

– Om alla 36 elever skulle komma till Svärtagårdsskolan skulle vi nog få se över de åldersblandade klasserna och göra om de till årskursrena klasser igen. Men då flera bor närmare andra skolor blir det troligen inte så många.

– Det här är verkligen frågor som tål att fundera på, liksom vilka kompetenser som finns och behövs, samt hur många lärare olika lösningar kräver. Det har vi tid till nu, att väga för och emot.

Rektorn betonar att det blir mest hypotetiska funderingar innan man vet hur många elever som faktiskt kommer.

I den analys som gjorts och som fungerat som en del i det underlag som föregick beslutet att lägga ner Varola skola beskrivs skolan så här: "Slöjdundervisningen köps in från Värsås skola och eleverna i årskurs sex har sin hemkunskap och sitt språkval på Eriksdalsskolan. Fritidspedagogerna håller i musikundervisningen och i idrott och hälsa för årskurs tre och sex. Eleverna bussas till Värsås där det finns lämplig lokal."

Varola skola är byggd 1884. "Det saknas tillagningskök, gymnastikhall, slöjdsal, hemkunskapssal, lokal för elevhälsa, vilrum och den är inte handikappanpassad."

Annons

Annons

Det som beskrevs som positivt var att skolan "har små klasser och därför kan lärarna tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och särskilt stöd."

Kostnaderna för Varola skola uppgick enligt prognos till 3, 1 miljoner kronor. I bokslutet för 2017 gick skolan med ett underskott på 750 000 kronor. Prognosen för 2018 visar på ett underskott på 708 000 kronor.

Det konstateras också att det rent allmänt är svårt att attrahera och rekrytera lärare.

"Genom skolans placering kan en tjänst på Varola skola ses som mindre attraktiv än tjänster i åldershomogena klasser i tätorten. Då det inte råder någon lärarövertalighet skulle det bli svårt att tillse att de elever som förlorar lärare genom omplaceringen hålls skadelösa och får sin rätt till undervisning, trygghet och studiero..."

I underlaget skissas det också på vad som skulle krävas på Svärtagårdsskolan om alla 36 elever från Varola kommer dit.

På plussidan står att Svärtagårdsskolan skulle få en utökad driftpeng med det ökade antalet elever. Samtidigt som det skulle krävas ytterligare 1, 5 till 2 lärartjänster, samt att fritidspedagoger från Varola skola följer med till Svärtagårdsskolan för att göra övergången så bra som möjligt. Därtill räknar man med 75 000 kronor i ökade busskostnader under det första året.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan