Annons

Annons

Annons

Väring

Granskning: Skövde Airport finansieras av elkunder och fjärrvärmekunder

Text

Nästan 30 miljoner kronor. Så mycket har bland annat fjärrvärmekunder och elkunder finansierat Skövde Flygplats AB med via koncernbidrag från de andra kommunala bolagen i Skövde.

– Vi har inte råd att säga nej till infrastruktur, säger Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde.

C-130 Hercules är ett av Försvarsmaktens flygplan som landat och startat det senaste året på Skövde Airport. Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) menar att flygplatsens betydelse är stor och att Skövde inte har råd att säga nej till infrastruktur.

Fler röster har under åren höjts om att Skövde flygplats, eller Skövde Airport som det numera heter, borde läggas ner. Av insändarskribenter har den beskrivits som Skövdes dyraste lekplats och både Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att den borde läggas ner av både kostnadsskäl och miljöskäl.

Annons

Flygplatsen har då försvarats med att tillgången till en öppen flygplats är ett viktigt bidrag till utvecklingen av industrin i Skövde. Att det går ambulansflyg med transport av patienter och organ till Skaraborgs sjukhus via Skövde Airport cirka en gång i veckan används också som argument.

Annons

– Vi har behandlat flygplatsens betydelse vid varje motionsbehandling och en majoritet i kommunfullmäktige anser att flygplatsen fortsatt ska vara öppen, säger Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde kommun.

Hon tycker att det är viktigt för Skövde att det finns en flygplats.

Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde sedan 2010 menar att Skövde Airport är viktig för infrastrukturen i Skaraborg och har stor betydelse för Skövde.

Men det kostar. Skövde Flygplats AB har mellan 2008-2017 gått med underskott de flesta åren, om man ser till resultat efter finansiella poster.

– Vi har inte råd att säga nej till infrastruktur. Stänger vi flygplatsen kommer den nog aldrig att öppnas igen och då har Skaraborg förlorat ett viktigt transportslag. Sjukhuset, näringslivet, taxiflyg, Försvarsmakten och föreningslivet använder i olika omfattning flygplatsen och därför bidrar flygplatsen till att stärka helheten.

Koncernbidrag finansierar

Sedan 2013 handlar det om underskott på 29,6 miljoner kronor för bolaget.

– Ingen flygplats förutom Arlanda och Landvetter går med vinst. Bolaget jobbar aktivt med att öka sina intäkter och minska sina kostnader. De har bland annat ökat både frakt och ambulanstransporter, man försöker också etablera personflyg. Man får heller inte glömma bort att om vi väljer att stänga flygplatsen har vi kostnader på runt 3 miljoner kronor ändå. Det är långa avtal som löper oavsett om flygplatsen är öppen eller ej. Dessutom kan man inte upphöra med skötsel på mark och fastigheter, kommenterar Katarina Jonsson och fortsätter.

Annons

Annons

– Vi har två flygklubbar som är aktiva på flygplatsen och vi kan inte bara stänga deras arena.

Bolaget har sedan 2013 fått koncernbidrag på 29,8 miljoner kronor för att finansiera verksamheten.

Koncernbidragen kommer från de andra kommunala bolagen i Skövde kommun som går med vinst, som Skövde Nät AB, Skövde Värmeverk AB, Skövdebostäder AB och Kreativa hus AB. Som exempel har värmeverket har bidragit med 12,1 miljoner kronor och Skövde Nät med 12,2 miljoner kronor sedan 2014.

Hade dessa pengar kunnat användas till något annat?

– Det är omöjligt att ställa verksamheter mot varandra för de bidrar på olika sätt. Om vi har bidragit till att rädda liv genom de cirka 50-tal ambulanstransporter som görs varje år så har det varit väl använda pengar. De transporterna handlar oftast om transplantationer och för tidigt födda barn.

11 353 kr för varje flygrörelse

2013 var första året flygplatsbolaget fick koncernbidrag. Då skedde en organisationsförändring, innan dess sköttes flygplatsdriften av Skövde kommuns tekniska förvaltning som stod för de kostnaderna. Efter förändringen skulle Skövde flygplats bära sina kostnader själva för driften.

Koncernbidragen innebär att varje passagerare sponsrades med 6386 kronor 2017. 2016 sponsrades varje passagerare med 11186 kronor. Om man istället ser på flygrörelser så sponsrades de med 11353 kronor för varje landning och start år 2017. 2016 sponsrades varje flygrörelse med 81372 kronor.

Syftet med Skövde Airport är att skapa goda förutsättningar för flygkommunikation som en viktig del av infrastrukturen för befintliga verksamheter, allmän samhällsservice och nyetablering av företag i regionen. Det ska bidra till att Skövde stärker sin roll som centralort i Skaraborg.

Katarina Jonsson anser att Skövde Airport klarar sin uppgift. Men hon kan inte nämna någon enskild nyetablering som den bidragit till.

– En flygplats betydelse går inte att följa i enskilda etableringar. Framför allt handlar det om att kunna erbjuda en bredd av infrastruktur.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan