Annons

Annons

Annons

Skövde

Biogasen – därför luktar det inte längre

Säg Skövde Biogas och många rynkar på näsan och tänker på obehaglig lukt. Men på senare tid har klagomålen minskat högst betydligt.

– Vi satsar mycket på förebyggande underhåll, säger verksamhetschefen Marcus Möller, som en del av förklaringen till den positiva utvecklingen.

Koll på läget. Driftteknikern Martin Johansson mäter mängden svavelväte i gasen före den går in i vattenskrubbern. "Vi satsar på förebyggande underhåll och gör kontroller och mätningar enligt ett fastlagt program", säger verksamhetschefen Marcus Möller.

Noll ppm. Inget svavelväte finns kvar vid mätningen.

I kontrollrummet styrs och kontrolleras rötningsprocessen in i minsta detalj, av Martin Johansson och hans kollegor.

Marcus Möller är verksamhetschef på Skövde Biogas och tror att den minskade mängden luktproblem beror på det noggranna kontrollarbetet.

Annons

Annons

I vattenskrubbern renas biogasen från metangas.

Skövde Biogas på Mejselvägen i Skövde har under många år dragits med problem med obehaglig lukt. Många är de anmälningar som inkommit till MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) och många artiklar har skrivits i lokalpressen om ämnet.

Men på senare tid har klagomålen och anmälningarna minskat. Under 2018 har bara tre stycken inkommit till MÖS, medan det under 2017 och 2016 var 12 varje år, och under 2015 "betydligt fler".

Marcus Möller, är verksamhetschef och har jobbat på anläggningen sedan Torran Gas Holding AB tog över 1 april 2017.

Vad har ni gjort för åtgärder för att minska doftproblemen?

– Vi har inte gjort några stora enskilda åtgärder, mycket av det arbetet gjordes innan vi tog över. Men vi satsar framför allt på förebyggande underhåll där vi är på plats dagligen och gör kontroller och mätningar enligt ett fastlagt program.

Annons

Annons

– Detta har varit ett prioriterat arbete, för vi har ju vetat om bakgrunden och det har varit mycket problem tidigare.

Vid Skövde Biogas tar man emot olika substrat för rötning. Det kan vara gödsel, matavfall eller rester från livsmedelsindustrin och levereras som substrat, så kallad "slurry", som kommer med tankbil till anläggningen, där det lossas i en stängd hall för att minska luktspridning. Man tar även emot slaktavfall från Skövde slakteri via en pipeline.

Substratet pumpas till cisterner för förvaring innan det går vidare till rötkamrarna där det sker en termofil rötning.

– Det innebär att vi värmer upp rötkamrarna till 52 grader i tio timmar, på så sätt så sätt tar vi död bakterier som till exempel salmonella.

I rötprocessen bildas rågas som består av 65 procent metan och 35 procent koldioxid. Därefter renas gasen i en uppgraderingsanläggning med en vattenskrubber.

– Skrubbern tar bort koldioxiden och lämnar bara metangasen kvar. Det är den som har ett energivärde och det är den som vi i slutändan säljer.

Gasen används till gasdrivna bussar och säljs också vid anläggningens egen tankanläggning. Dessutom skickas en del av gasen med flakbilar till kunder runt om i landet.

Underhållsarbetet har inneburit en säkrare process med färre störningar.

– Vi facklar, bränner bort gas, betydligt mindre idag än tidigare. Vid driftproblem med till exempel skrubbern måste vi fackla gas för att inte släppa ut metangas i atmosfären.

Den enda restprodukten är biogödsel som levereras till lantbrukare.

Annons

– Varje år producerar vi cirka 25 GWh i uppgraderad gas och får samtidigt ut 60 000 ton biogödsel. En viktig del i processen är att vi återför näring till jordbruket.

Annons

Vad tror du om marknaden för biogas i framtiden?

– Vi tror ju självklart på biogas. Det är det bästa fossilfria bränsle som finns på marknaden.

– Det är bra tillgång på substrat och vi skulle kunna göra mer gas, men det är efterfrågan som styr. Skövde är en ganska liten stad och vi producerar den gas som vi har avsättning för.

Vid anläggningen arbetar 4 personer: två drifttekniker, en administratör och verksamhetschefen själv.

– Det är ju också en positiv effekt, att vi har skapat fyra heltidstjänster här i Skövde, säger Marcus Möller.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan