Annons

Annons

Annons

Östermalm

Nu ska Skaraborg bli bättre på företagande

Företagsklimatet i Skaraborgs kommuner ska stärkas. Det är målet för projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg, som ska pågå under 2018 till 2020.

Gustaf Lexell, projektledare och Claes Fahlgren, näringslivsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund, höll i en utbildningsdag på Science Park Skövde på tisdagen. Utbildningen är en del av projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg, som startats i syfte att stärka företagsklimatet.

Företagsklimatet i landets kommuner rankas av branschorganisationen Svenskt näringsliv varje år. Den senaste rankinglistan kom i början på förra veckan och innebar både ris och ros för de skaraborgska kommunerna.

I Skaraborg ledde näringslivsrankingen i fjol till att kommunerna gick samman genom Skaraborgs kommunalförbund och startade ett projekt i syfte att stärka företagsklimatet i området.

– Initiativet togs av näringslivscheferna i kommunerna tillsammans med kommunalförbundet. Totalt handlar det om 3 miljoner kronor, där hälften kommer från kommunalförbundet och hälften kommer från regionen, berättar Claes Fahlgren, näringslivsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund.

Annons

Annons

– Vi har satt som mål att alla 15 kommunerna ska komma inom topp 100 när projektet är genomfört. I dag är åtta av de 15 på topp 100 listan och vi hoppas givetvis att vi ska lyckas nå dit, tillägger han.

Inledningsvis genomfördes en kartläggning av utmaningarna och behoven i de 15 kommunerna, Därefter har man satt upp ett antal projektmål, som nu ska genomföras under perioden 2018-2020.

Målen som satts upp för projektet är följande:

# Skapa ett nytt och serviceinriktat arbetssätt gentemot näringslivet som präglas av tillgänglighet, enkelhet och snabb service.

# Skapa service och myndighetshantering av hög kvalitet för företagare på lokal nivå.

# Alla kommuner ska ha genomgått utbildningen Förenkla Skaraborg. Minst 80 procent av kommunerna ska vara med i servicemätningen Insikt.

# Samtliga kommuner som deltar i servicemätningen Insikt ska uppnå nivån godkänt.

På tisdagen var det skarpt läge för ett av projektmålen, då den första av två utbildningsdagar med namnet Förenkla Skaraborg, som ska genomföras i höst, hölls på Science Park Skövde.

– Dagens utbildning bygger på en kurs som vanligtvis tillhandahålls av Sveriges kommuner och landsting, men är specialsydd utifrån de specifika behov som vi har satt upp inför det här projektet, berättar Gustaf Lexell, som är projektledare för Stärkt företagsklimat i Skaraborg.

Under dagen fick deltagarna lyssna på Kristian Ryberg från Svenskt näringsliv som presenterade årets rankinglista och även berättade om vikten av att arbeta för ett hållbart företagsklimat. Därefter följde en interaktiv del med Forumteatern, en del om professionellt bemötande och värdskap samt en punkt med rubriken Så tycker företagen, där hotellentreprenören Lars Eriksson delade med sig av sina upplevelser av vardagen och kommunen.

Annons

Annons

Allt avslutades sedan med en dryg timmes ”bikupor” där deltagarna diskuterade och summerade dagens innehåll.

– Hela förmiddagen handlade mycket om värdskap, dialog och förståelse, med syfte att få alla deltagarna att fundera hur man kan bli bättre i dialogen med företagen, säger Claes Fahlgren.

200 personer från hela Skaraborg hade hörsammat inbjudan, vilket visar att ämnet är viktigt och behovet av utbildning stort.

– Att så många är här i dag beror på att näringslivschefer, kommunchefer och inte minst politiken tycker att det är en viktig fråga man måste jobba med, säger Claes Fahlgren.

– Jag hade räknat med drygt hundra deltagare, så det här är över min förväntan. Det är också roligt att vi har en så stor spridning bland deltagarna, med allt från studie- och yrkesvägledare via bygglovshandläggare till politiker och kommundirektörer. Det märks verkligen att det här är något man satsar på, säger Gustaf Lexell.

För dem som deltog i tisdagens utbildning följer ytterligare en kursdag den 4 december. Till dess har man också fått med sig en hemuppgift att jobba med.

– Den här gången handlade det om att få deltagarna att fokusera på de här frågorna. Nästa utbildningstillfälle blir det mer konkreta lösningar och då går vi även djupare in på de olika områdena, säger Claes Fahlgren.

En tanke med utbildningen är också att den ska väcka ett behov hos kommunerna så de kan göra egna aktiviteter på hemmaplan. Har de ett bra koncept så kan de även få hjälp med finansieringen via projektet.

– För att vi ska bevilja enskilda projekt ska en given fråga besvaras; stärker detta företagsklimatet i den kommunen? gör den det så är vi med och delfinansierar, säger Gustaf Lexell.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan