Annons

Annons

Annons

Annons

Klart med bygglov för miljardprojekt på SkaS

Text: 

Skaraborgs Sjukhus Skövde ska byggas ut för närmare 3 miljarder. Nu har projektet fått bygglov av Skövde kommun och kan därmed starta.

Magnus Hammar (M), ordförande i byggnadsnämnden i Skövde kommun, Linn Brandström, moderat regionpolitiker, samt Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde, kan konstatera att kommunen nu gett bygglov till regionens miljardprojekt på Skaraborgs sjukhus Skövde.

Tillbyggnaden av SkaS i Skövde har varit på planeringsstadiet några år. Delar som ska tillföras redan befintliga lokaliteter är en ny akutmottagning och en ny psykiatrisk mottagning. Vidare ska befintliga servicelokaliteter byggas om, men även till.

Totalt handlar det om nybyggnation på 65 000 kvadratmeter, fördelat på ett antal huskroppar i två våningar. Den nya delen kommer att ”dockas” på befintliga fastigheter på den västra sidan, mot Billingen.

Läs mer: Grönt ljus för storsatsning på SkaS

Annons

Annons

Läs mer: Skaraborgs sjukhus byggs ut

På senaste byggnadsnämnden i Skövde behandlades bygglovsansökan för miljardprojektet. En enig nämnd gav klartecken och ordföranden Magnus Hammar (M) är nöjd.

– Det här är ett av de största byggloven vi hanterat i kommunen och avgiften på 1,2 miljoner kronor är en av de högsta vi tagit in på ett bygglov, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar (M).

Skaraborgs sjukhus Skövde ska byggas till för närmare tre miljarder. Nu har projektet fått bygglov hos kommunen och därmed kan arbetet gå vidare inför kommande byggstart.

I kraft av projektets komplexitet har hanteringen av bygglovsärendet inneburit ett lite annat arbetssätt än vad som är brukligt, konstaterar Hammar vidare.

– För handläggarna har det handlat om att välja vad de ska titta på. Man har tittat på höjder och mått, att de stämmer med detaljplanen så det inte finns några uppenbara fel. Normalt kontrollerar man sådant som tekniska egenskapskrav mer, men i det här fallet är sådana faktorer väl tilltagna på alla sätt, säger Hammar.

– Det här är en så viktig satsning för regionen så det är en välgrundad ansökan vi lämnar ifrån oss, bekräftar Linn Brandström, som sitter i regionstyrelsen för Moderaterna.

– Det är även viktigt få bygglovet nu. Det finns stort behov av den här utbyggnaden så det är viktigt att vi kan starta arbetet så fort som möjligt.

Annons

Efter beslutet vinner bygglovet laga kraft inom två till tre veckor. Därefter ska tekniskt samråd genomföras innan startbesked kan ges. Normalt sett görs ett tekniskt samråd på ett projekt. Då byggnaderna är så avancerade och komplicerade den här gången är det dock det troligast att projektet delas upp i flera delar, så startbesked kan ges för en del i taget.

Annons

– Det är för att komma igång med första delen så fort som möjligt. Det första samrådet och därmed även startbeskedet borde kunna vara klart om någon månad, sen kan det löpa på del för del efter det, säger Hammar.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) välkomnar beskedet om bygglov och understryker vikten av regionens stora investering på Skaraborgs sjukhus Skövde.

– Det här är nästan lika viktigt som när man bestämde sig för att bygga KSS. Det här projektet stärker Skövde som en viktig nod i Skaraborg och Västra Götaland och det är ett gott betyg från regionen att vi fått de här förutsättningarna, säger Jonsson.

Hon understryker vidare att det är en viktigt signal att regionen satsar även utanför storstadsregionen Göteborg och menar att satsningen kommer hela området till del.

– Den här satsningen är även bra för våra grannkommuner. Det är många som pendlar in från de övriga kommunerna så det här stärker inte bara Skövde, konstaterar kommunalrådet.

Att projektets omfattning ger förutsättningar för en fortsatt god arbetsmarknad under de kommande åren är också klart menar hon.

– De som lever i Skaraborg och jobbar med byggnation får en tryggare tid för sina arbetstillfällen när vi får sådana här stora investeringar hit, bekräftar Katarina Jonsson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan