Kommunen förlorade första slaget. Gatuköksägaren Mikael Andersson har rätt att få sin sak prövad, säger tingsrätten. Nu väntar rättegång.

Striden handlar om hur höga avgifter en kommun har rätt att ta ut.
Mikael Andersson har drivit ett ambulerande gatukök. Hans firma har säte i Skövde men den till kiosk inredda husvagnen har rullat på marknader och torg i hela Skaraborg. Han har inget att erinra mot att hans verksamhet kontrollerats, eller att kommunen tar betalt för det. Men det är sättet man gör det på som irriterat honom.
Skövde kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor beslutade i slutet av 2007 att den ambulerande gatuköksverksamheten skulle ha en kontrolltid om åtta timmar per år. Sammanlagt 24 timmars kontroll vilka kommunen debiterade 18 976 kronor för att utföra. Det motsvarar närmare 800 kronor i timmen för totalt 24 kontrolltimmar men enligt Mikael Andersson och hans juridiska ombud, Sebastian Scheiman vid Centrum för rättvisa, har gatuköket har bara kontrollerats i högst fyra timmar.
Mikael Andersson krävde återbetalning på i form av en faktura till MÖS. Men några pengar fick han inte, därför lämnades en civilrättslig stämning in till Skaraborgs tingsrätt i januari.
Kommunens sida har avvisat kraven, i sitt svar till tingsrätten påtalas att tvisten inte hör hemma i en allmän domstol utan enligt lagen ska avgöras av förvaltningsdomstol. Därför har kommunen begärt att tingsrätten avvisar motpartens talan.
Det är den frågan som nu avgjorts, i och med att tingsrätten ogillar Skövde kommuns talan. "Även om det finns en möjlighet att få saken prövad på förvaltningsrättsligt sätt förtager det inte rätten att få saken prövad vid allmän domstol. Tingsrätten är således behörig domstol att pröva saken" meddelas i beslutet.  
Mikael Andersson och Centrum för rättsvisa vann därmed första slaget, men Sebastian Scheiman konstaterar att champagnen får vänta.
- Det här säger inget om rättens syn på själva sakfrågan. Bara att den ska avgöras där. Sedan får vi se vad som händer när det blir huvudförhandling.
Sebastian Scheiman betecknar kommunens agerande som "okynnesinvändning".
- Man begärde ett avslag först vid den förberedande förhandlingen. Annmärkningsvärt.
Huvudförhandling väntas hållas i oktober.