En besvärlig förlossning tidigare i år gjorde att en pojke fick förlösas med sugklocka på Skaraborgs sjukhus. Det ledde till en svår bakterieinfektion hos den nyfödde.

Vårdpersonalen på Skaraborgs sjukhus bäddade för infektionen genom flera misstag, hävdar föräldrarna i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. De invänder även mot stora brister i bemötandet och i kommunikationen med vården och mellan läkare och sjuksköterskor.